HANDLEIDING

Orders/orders factureren

Na het afwerken van een order kunnen we dit  factureren.

Hiervoor klikt u op de knop “Factureren”.

Nu krijg je de factuur in opmaak te zien.

Bij de logs van de factuur kan u zien uit welk order deze is omgezet.

In het order is de status nu aangepast naar “Gefactureerd”. Dit is ook te zien in de logs.

De grijze knop “Factureren” is nu aangepast naar een groene knop met daarin het factuurnummer. Door op deze knop te klikken ga je naar de factuur.