COACHES

Samen met Dries Béatse, oprichter van Soigné, zijn we bezig met de ontwikkeling van een afzonderlijke versie voor coaches!

We denken bv. aan personal trainers, loopbaancoaches, consultants, life coaches, …

In deze sector is het bv. belangrijk om te kunnen factureren op basis van aantal sessies of gepresteerde uren. 

Zo gaan we onder andere de volgende functies bouwen:

  • Facturen op basis van aantal sessies/uren/afspraken.
  • Agendabeheer (per trainer).
  • Afzonderlijk platform voor de klant voor het opvolgen van zijn/haar vorderingen en dergelijke.
  • Intakefiches
  • ….
Start nu met onze BASIS of STANDAARD versie en schakel later eenvoudig over naar de COACH versie.